PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 150 | Enero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Harreman osasuntsuak eraikitzen

Harreman osasuntsuak eraikitzen

(Maestro. Especialidad Educación Física)
PublicacionesDidacticas Nº105  |  Abril 2019  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 102 a 104  |  Código PD: 105020  |  DOI: N/A
Recibido 2019-02-01; Aceptado 2019-02-12; Publicado

Público: Lehen Hezkuntza
Materia: Bizikidetza
Idioma: Euskera

Título: Harreman osasuntsuak eraikitzen
Resumen:
Artikulua pertsonen arteko harremanen ingurukoa da. Batez ere ikasle eta irakasleen artekoa eta honen garrantzia ikaslearen ikaste prozesu integrala bermatu ahal izateko. Aurreiritziez oinarritutako harremanak ikaste-irakaste prozesuan eragin suntsitzailea izan dezake ikaslearengan. Hori ekiditeko harreman osasuntsuak sustatu behar dira irakasleen eta ikasleen artean aurreiritziak alde batera utzita. Horretarako irakaslearen papera bere biziko garrantzia du, ikaslearen emozioak eta sentimenduak interpretatzen jakin behar ditu ikaslearen beharrak asetzeko eta horren ondorioz ikaste prozesu eraginkor bat bermatzeko.
Palabras clave: komunikazio asertiboa, harreman osasuntsuak eraikitzen, gatazken kudeaketa

Title: Building healthy relationships
Abstract:
The article is about people's relationships. Especially between students and teachers and their importance in order to guarantee the student's comprehensive learning process. Preventive relationships can have a destructive effect on the learning process during the teaching process. In order to prevent this, healthy relationships must be promoted as opposed to prejudices between teachers and students. To do this, the teacher's role is of vital importance, he must know the emotions and feelings of the student to meet the needs of the student and, as a result, to ensure an effective learning process.
Keywords: asymmetric communication, building healthy relationships, conflict management


Artículo completo [PDF]:
"Harreman osasuntsuak eraikitzen"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Harreman osasuntsuak eraikitzen"

Revista completa [PDF]:
"Harreman osasuntsuak eraikitzen" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_105_abr.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073