PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 150 | Enero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

A coeducación en Educación Infantil: estudo dun caso

A coeducación en Educación Infantil: estudo dun caso

(Maestro. Especialidad en Educación Infantil)
PublicacionesDidacticas Nº102  |  Enero 2019  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 290 a 318  |  Código PD: 102086  |  DOI: N/A
Recibido 2018-11-18; Aceptado 2018-11-23; Publicado

Público: Grado en Educación Infantil
Materia: Investigación educativa
Idioma: Gallego

Título: A coeducación en Educación Infantil: estudo dun caso
Resumen:
A necesidade de que nenos e nenas sexan educados e educadas do mesmo xeito, desde as idades máis temperás, será esencial na construción dunha sociedade máis igualitaria, tolerante e que rompa con todos os estereotipos e prexuízos. Dita investigación foi levada a cabo nun CEIP e, máis concretamente, na aula de educación infantil de tres anos dese centro. Partindo dunha análise da coeducación, abordada a partir de referencias bibliográficas e dos resultados desta investigación cualitativa, propóñense unha serie de medidas complementarias ás realizadas na aula co obxectivo de optimizar a coeducación na devandita aula e no centro, en xeral.
Palabras clave: coeducación, xénero, investigación cualitativa, planificación, educación infantil

Title: Co-Education in Early Childhood Education: A Case Study
Abstract:
The need for children to be educated in the same way, from the earliest ages, it will be essential in building a more egalitarian and tolerant society. All of this will break with all the stereotypes and prejudices. This research was carried out in a public school, specifically, in a classroom with students of three years old. Starting from an analysis of co-education, approached from references and results of this qualitative research, it is proposed a complementary proposal in order to improve the co-education in that classroom and in that school in general.
Keywords: co-education, qualitative research, planning, pre-school education


Artículo completo [PDF]:
"A coeducación en Educación Infantil: estudo dun caso"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "A coeducación en Educación Infantil: estudo dun caso"

Revista completa [PDF]:
"A coeducación en Educación Infantil: estudo dun caso" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_102_ene.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073