PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 114 | Enero 2020
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
Menú



Índice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

A coeducación en Educación Infantil: estudo dun caso

A coeducación en Educación Infantil: estudo dun caso

(Maestro. Especialidad en Educación Infantil)
PublicacionesDidacticas Nº102  |  Enero 2019  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 290 a 318  |  Código PD: 102086  |  DOI: N/A
Recibido 2018-11-18; Aceptado 2018-11-23; Publicado

Público: Grado en Educación Infantil
Materia: Investigación educativa
Idioma: Gallego

Título: A coeducación en Educación Infantil: estudo dun caso
Resumen:
A necesidade de que nenos e nenas sexan educados e educadas do mesmo xeito, desde as idades máis temperás, será esencial na construción dunha sociedade máis igualitaria, tolerante e que rompa con todos os estereotipos e prexuízos. Dita investigación foi levada a cabo nun CEIP e, máis concretamente, na aula de educación infantil de tres anos dese centro. Partindo dunha análise da coeducación, abordada a partir de referencias bibliográficas e dos resultados desta investigación cualitativa, propóñense unha serie de medidas complementarias ás realizadas na aula co obxectivo de optimizar a coeducación na devandita aula e no centro, en xeral.
Palabras clave: coeducación, xénero, investigación cualitativa, planificación, educación infantil

Title: Co-Education in Early Childhood Education: A Case Study
Abstract:
The need for children to be educated in the same way, from the earliest ages, it will be essential in building a more egalitarian and tolerant society. All of this will break with all the stereotypes and prejudices. This research was carried out in a public school, specifically, in a classroom with students of three years old. Starting from an analysis of co-education, approached from references and results of this qualitative research, it is proposed a complementary proposal in order to improve the co-education in that classroom and in that school in general.
Keywords: co-education, qualitative research, planning, pre-school education


Artículo completo [PDF]:
"A coeducación en Educación Infantil: estudo dun caso"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "A coeducación en Educación Infantil: estudo dun caso"

Revista completa [PDF]:
"A coeducación en Educación Infantil: estudo dun caso" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_102_ene.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2020 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073