PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 150 | Enero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Matemàtiques al carrer

Matemàtiques al carrer

(Licenciado en Matemáticas. Profesor de Matemáticas en Educación Secundaria)
PublicacionesDidacticas Nº101  |  Diciembre 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 676 a 680  |  Código PD: 101208  |  DOI: N/A
Recibido 2018-10-30; Aceptado 2018-11-06; Publicado

Público: Profesores de Matemáticas
Materia: Matemáticas
Idioma: Catalán

Título: Matemàtiques al carrer
Resumen:
Com sabem molts dels docents amb experiència, un dels grans problemes que trobem cada dia a les aules, és motivar els nostres alumnes i que aquests troben sentit al que estudien. En aquest article donem exemples de conceptes matemàtics que podem trobar a diari, donant un passeig a la nostra ciutat. Sols hi ha que parar-se i observar per descobrir el món matemàtic que ens rodeja. És una activitat que plantegem per als alumnes de 2n i 3r de l´ESO, i alguna part és pot plantejar com problemes a resoldre en grup i així fomentarem el treball en equip.
Palabras clave: matemÀtiques a la vida diÀria

Title: Mathematics at the street
Abstract:
As we know many of the experienced teachers, one of the great problems that we encounter every day in the classroom, is to motivate our students and that they find meaning to what they are studying. In this article we give examples of mathematical concepts that we can find daily, taking a walk in our city. You just have to stop and observe to discover the mathematical world that surrounds us. It is an activity that we propose for ESO 2nd and 3rd students, and some part can be posed as problems to be solved in a group.
Keywords: mathematics of the diary life


Artículo completo [PDF]:
"Matemàtiques al carrer"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Matemàtiques al carrer"

Revista completa [PDF]:
"Matemàtiques al carrer" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_101_dic.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073