PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 150 | Enero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Orientacions didàctiques per a la proposta d’un taller d’escriptura creativa a cicle superior

Orientacions didàctiques per a la proposta d’un taller d’escriptura creativa a cicle superior

(Maestra y psicopedagoga. Especialidad en Educación Infantil y Primaria)
PublicacionesDidacticas Nº99  |  Octubre 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 553 a 560  |  Código PD: 099157  |  DOI: N/A
Recibido 2018-08-30; Aceptado 2018-09-04; Publicado

Público: Educación Primaria, Ciclo Superior
Materia: Lengua Catalana, Expressión escrita
Idioma: Catalán

Título: Orientacions didàctiques per a la proposta d’un taller d’escriptura creativa a cicle superior
Resumen:
La millora de l’expressió escrita dels alumnes sempre ha estat una de les grans preocupacions i tot un repte pels mestres de primària. La present investigació pretén estudiar la situació actual a fi de millorar la qualitat de l’acció educativa partint de la pregunta de si l’escriptura creativa ajuda a millorar l’expressió escrita. L’estudi s’ha dividit en tres grans apartats: el marc teòric elaborat gràcies a la recerca i l’aportació de grans escriptors i experts en l’àmbit; el disseny, la planificació i l’aplicació d’un taller d’escriptura creativa a cinquè i l’elaboració d’unes orientacions didàctiques destinades als docents.
Palabras clave: escriptura creativa, taller d’escriptura creativa, didàctica de la llengua i la literatura, creativitat, expressió escrita, cicle superior, educació primària

Title: Teaching guidelines for creative writing workshop proposal to upper primary
Abstract:
The improvement of the students’ writing skill has always been one of the most important concerns and a great challenge for teachers at Primary Education. The following investigation studies the current situation in order to improve the quality of the educational action with the question "Does creative writing help to improve writing expression?”. This research has been divided in three main parts: the theory taken from the literature done by specialist in the topic, the design, planning and application of a creative writing workshop in fifth and sixth grade and the elaboration of educational orientations for teachers.
Keywords: creative writing, creative writing workshop, teaching of language and literature, creativity, key stages 2, elementary education


Artículo completo [PDF]:
"Orientacions didàctiques per a la proposta d’un taller d’escriptura creativa a cicle superior"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Orientacions didàctiques per a la proposta d’un taller d’escriptura creativa a cicle superior"

Revista completa [PDF]:
"Orientacions didàctiques per a la proposta d’un taller d’escriptura creativa a cicle superior" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_099_oct.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073