PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 143 | Junio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Cóm podem apropar les noves tecnologies als diferents models d’aprenentatge?

Cóm podem apropar les noves tecnologies als diferents models d’aprenentatge?

(Ingeniero en Organización Industrial. Profesor de Tecnología)
PublicacionesDidacticas Nº99  |  Octubre 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 451 a 454  |  Código PD: 099137  |  DOI: N/A
Recibido 2018-08-28; Aceptado 2018-08-30; Publicado

Público: Professors de secundària
Materia: Educació i TIC
Idioma: Catalán

Título: Cóm podem apropar les noves tecnologies als diferents models d’aprenentatge?
Resumen:
L’aparició de noves tecnologies al llarg de la història de la educació, sempre ha causat un gran impacte. Les TIC’s (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), són un eina potent que no podem descuidar ja que ens permeten aportar canvis significatius al procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat. Els actuals models d’ensenyament basats en les diferents teories d’aprenentatge, poden veure’s reforçats amb l’ integració d’aquestes tecnologies. Per fer-ho, cal marcar una estratègia clara per a tots els agents implicats.
Palabras clave: noves tecnologies, models educatius, teories de l'educació

Title: How can we approach the new technologies to the different learning models?
Abstract:
The emergence of new technologies throughout the history of education has always had a great impact. The technologies education, are a powerful tool that we can not overlook since they allow us to bring significant changes to the teaching and learning process of the students. The current teaching models based on the different learning theories, can be reinforced with the integration of these technologies. To do this, it is necessary to mark a clear strategy for all the agents involved.
Keywords: technologies education, learning models, learning teories


Artículo completo [PDF]:
"Cóm podem apropar les noves tecnologies als diferents models d’aprenentatge?"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Cóm podem apropar les noves tecnologies als diferents models d’aprenentatge?"

Revista completa [PDF]:
"Cóm podem apropar les noves tecnologies als diferents models d’aprenentatge?" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_099_oct.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073