PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

O nacemento do Estado Moderno

O nacemento do Estado Moderno

(Hist. Moderna // Biblioteconomía-Arquivística e Documentación. Master e Prl. Orientación Laboral. Prof. ACT. Sº de Emprego UGT Compostela-Barbanza)
PublicacionesDidacticas Nº99  |  Octubre 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 351 a 354  |  Código PD: 099117  |  DOI: N/A
Recibido 2018-08-23; Aceptado 2018-09-07; Publicado

Público: Bacharelato, Ciclos formativos
Materia: Dereito, Ciencias Políticas, Ética, Filosofía, FOL, Historia, Relixión, Socioloxía
Idioma: Gallego

Título: O nacemento do Estado Moderno
Resumen:
Os novos tempos fan regresar conceptos perdidos na Antigüidade. O de Estado, disolto nas monarquías feudais, onde o poder era fragmentado e repartido entre moitas persoas que ocupan pequenas parcelas del. No século XVI xorden monarquías fortes que van configurar o que se chama o Estado Moderno. O embrión do noso actual Estado, no que as funcións fiscais, xudiciais e militares van sendo monopolizados pola coroa.Principiando un camiño hacia novos horizontes.
Palabras clave: ciencias políticas, diplomática, dereito, Ética, estado, filosofía, historia, relixión, socioloxía

Title: The birth of the Modern State
Abstract:
The new times make return lost concepts in Antiquity. The one of State, dissolved in the feudal monarchies, where the power was fragmented and distributed among many people who occupy small parcels of it. In the sixteenth century strong monarchies emerged that shaped what is called the Modern State. The embryo of our current State, in which the fiscal, judicial and military functions are monopolized by the crown. Starting a path towards new horizons.
Keywords: political sciences, diplomatic, law, ethics, state, philosophy, fol, history, religion, sociology


Artículo completo [PDF]:
"O nacemento do Estado Moderno"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "O nacemento do Estado Moderno"

Revista completa [PDF]:
"O nacemento do Estado Moderno" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_099_oct.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073