PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 150 | Enero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

M-learning: una oportunitat més a l'aula

M-learning: una oportunitat més a l'aula

(Ingeniero en Organización Industrial. Profesor de Tecnología)
PublicacionesDidacticas Nº99  |  Octubre 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 293 a 297  |  Código PD: 099098  |  DOI: N/A
Recibido 2018-08-20; Aceptado 2018-08-24; Publicado

Público: Professors de secundària
Materia: Noves tecnologies
Idioma: Catalán

Título: M-learning: una oportunitat més a l'aula
Resumen:
L’m-learning és un exemple més de les noves formes d’ensenyament basat en les TIC. Implica adaptar la metodologia tradicional a una nova forma docent basada en un suport digital com és el mòbil, la tableta o la PDA (entre altres). Alguns dels objectius fonamentals d’aquesta tecnologia és facilitar la construcció del coneixement, resoldre problemes en comunitat i desenvolupar habilitats i destreses en l’alumnat de manera autònoma. Cal reflexionar sobre el perquè i el cóm podem introduir aquesta tecnologia a l’aula.
Palabras clave: m-learning, aprenentatge mòbil, noves tecnologies

Title: M-learning: a more opportunity in the classroom
Abstract:
M-learning is an example of new forms for teaching based in the Information and communication technologies. It involves adapting the traditional methodology to a new teaching form based on digital support such as the mobile, the tablet or the PDA (among others). Some of the fundamental objectives of this technology are to facilitate the construction of knowledge, solve community problems and develop skills and abilities in the students autonomously. We need to think about why and how we can introduce this technology into the classroom.
Keywords: m-learning, mobile learning, technologies education


Artículo completo [PDF]:
"M-learning: una oportunitat més a l'aula"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "M-learning: una oportunitat més a l'aula"

Revista completa [PDF]:
"M-learning: una oportunitat més a l'aula" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_099_oct.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073