PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Proceso de diagnose e substitución dun rodamento de roda dianteiro do vehículo

Proceso de diagnose e substitución dun rodamento de roda dianteiro do vehículo

(C.S. Automoción. Profesor de F.P)
PublicacionesDidacticas Nº98  |  Septiembre 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 554 a 559  |  Código PD: 098193  |  DOI: N/A
Recibido 2018-07-31; Aceptado 2018-08-13; Publicado

Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción
Materia: Mantemento de vehículos
Idioma: Gallego

Título: Proceso de diagnose e substitución dun rodamento de roda dianteiro do vehículo
Resumen:
Neste artigo vamos a tratar unha actividade referente o diagnostico e proceso de substitución dun rodamento dianteiro dun vehículo con freos de disco. Este tema impártese, no ciclo de mantemento de vehículo, tanto na F. P. básica como no ciclo medio ou superior, profundando mais ou menos na materia segundo o tipo de ciclo. Estas avarías van a ser reparadas en talleres de mecánica autorizados para tal fin, xa que é un compoñente mecánico do vehículo que forma parte do sistema de suspensión do vehículo neste caso.
Palabras clave: artigos técnicos

Title: Process of diagnosing and replacing a front wheel of the vehicle
Abstract:
In this article we are going to handle a referent activity the diagnosis and process of replacement of a front bearing of a vehicle with disc brakes. This subject is taught in the cycle of vehicle maintenance, both in basic F. P. and in the middle or higher cycle, deepening more or less in the subject depending on the type of cycle. These breakdowns will be repaired in authorized mechanic workshops for this purpose, as it is a mechanical component of the vehicle that is part of the vehicle suspension system in this case.
Keywords: technical articles


Artículo completo [PDF]:
"Proceso de diagnose e substitución dun rodamento de roda dianteiro do vehículo"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Proceso de diagnose e substitución dun rodamento de roda dianteiro do vehículo"

Revista completa [PDF]:
"Proceso de diagnose e substitución dun rodamento de roda dianteiro do vehículo" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_098_sep.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073