PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 150 | Enero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Uso do multímetro na automoción

Uso do multímetro na automoción

(C.S. Automoción. Profesor de F.P)
PublicacionesDidacticas Nº96  |  Julio 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 605 a 613  |  Código PD: 096152  |  DOI: N/A
Recibido 2018-05-30; Aceptado 2018-06-11; Publicado

Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción
Materia: Eectricidade do vehículo
Idioma: Gallego

Título: Uso do multímetro na automoción
Resumen:
Neste artigo vamos a falar de: que é un multímetro e os tipos de medidas que se poden tomar con el, así como a súa utilización no automóbil. Este tipo de testador vaise utilizar de unha maneira xenérica en tódolos módulos de ciclos de automoción, xa sexan de electricidade ou na parte mecánica xa que temos sensores e activadores tanto en motor, caixa de cambios, suspensión, dirección, sistemas auxiliares do motor, sistemas de seguridade, polo que e interesante ter claro a forma de utilizar o mesmo para poder comprobar tódolos compoñentes do vehículo dunha forma correcta.
Palabras clave: artígos técnicos

Title: .Use of the automotive multimeter
Abstract:
In this article, we are going to make a multimeter of the types of measures that can be taken with it, as well as its non-automotive use. This type of testator vaise use of ahaler xenérica in tódolos modules of automotive cycles, xa sexan of electricity of a mechanical part xa that we sensors and activators both in engine, caixa of changes, suspension, steering, auxiliary systems of engine, systems of security, polo that is interesting and clear to how to use or mesmo to be able to check the vehicle components dunha correct form.
Keywords: technical articles


Artículo completo [PDF]:
"Uso do multímetro na automoción"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Uso do multímetro na automoción"

Revista completa [PDF]:
"Uso do multímetro na automoción" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_096_jul.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073