PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 150 | Enero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Diagnose das luces traseiras do automóbil

Diagnose das luces traseiras do automóbil

(C.S. Automoción. Profesor de F.P)
PublicacionesDidacticas Nº96  |  Julio 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 572 a 579  |  Código PD: 096149  |  DOI: N/A
Recibido 2018-05-30; Aceptado 2018-06-11; Publicado

Público: Ciclo formativo mantemento de vehículos (básico, medio, superior)
Materia: Mecánica do vehículo
Idioma: Gallego

Título: Diagnose das luces traseiras do automóbil
Resumen:
Este artigo vai a tratar sobre: tipos de lámpada que se montan na parte traseira do automóbil, a función que cumpre cara o condutor e vehículos precedentes,así como o estado e avarías das mesmas. É unha actividade ou avaría que nos vamos a encontrar no taller de unha forma frecuente no vehículos (lámpadasnon funcionan, cores non apropiados, intensidade non correcta, comunicación entre lámpadas, montaxe incorrecto destas, etc.), por iso hai que ter claro os pasos a seguir no proceso de verificación e substitución das mesmas, para non facer diagnósticos ou cambios inadecuados.
Palabras clave: artigo técnico

Title: Diagnose car rear light
Abstract:
This article will deal with: types of lamps that are assembled in the back of the automobile, to a function that always face or condutor and previous vehicles, as well as or state and avarías das mesmas. It is an actividade or avaria that we are going to find no workshop in a frequent way no vehicles (lamps do not work, non appropriate cores, not correct intensity, communication between lamps, incorrect mounting, etc.), because of the clear steps to follow the process of verification and substitution of mesmas, to not make diagnoses or inadequate changes.
Keywords: technical article


Artículo completo [PDF]:
"Diagnose das luces traseiras do automóbil"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Diagnose das luces traseiras do automóbil"

Revista completa [PDF]:
"Diagnose das luces traseiras do automóbil" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_096_jul.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073