PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 150 | Enero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

O taller do automóbil

O taller do automóbil

(C.S. Automoción. Profesor de F.P)
PublicacionesDidacticas Nº96  |  Julio 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 565 a 571  |  Código PD: 096148  |  DOI: N/A
Recibido 2018-05-30; Aceptado 2018-06-11; Publicado

Público: Ciclo formativo mantemento de vehículos (basico, medio, superior)
Materia: Mecánica do vehículo
Idioma: Gallego

Título: O taller do automóbil
Resumen:
Neste artigo trataremos de dar a coñecer os alumnos de ciclos de formación profesional da rama de mecánica e carrocería do automóbil, (ciclos básica, medio, superior) os tipos de talleres que hai na actualidade, e tipos de actividades que poden realizar estes nas súas instalacións con relación a homologación que solicitaron a consellería de industria, ós cales poden ir eles facer as prácticas unha vez terminado o ciclo ou traballar no futuro.
Palabras clave: artigo técnico

Title: Or automotive workshop
Abstract:
In this article we will try to give the students of cycles of professional training the branch of mechanics and automotive bodywork, (basic, middle, and higher cycles), the types of workshops that are currently being held, and the types of activities that can be carried out by these students. installation in relation to homologation that requested to consellería de industria, lus cales poden go the facer as practices once finished or cycle ou traballar not future.
Keywords: technical article


Artículo completo [PDF]:
"O taller do automóbil"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "O taller do automóbil"

Revista completa [PDF]:
"O taller do automóbil" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_096_jul.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073