PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 150 | Enero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Diagnostico da articulación homocinética do palier do vehículo

Diagnostico da articulación homocinética do palier do vehículo

(C.S. Automoción. Profesor de F.P)
PublicacionesDidacticas Nº95  |  Junio 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 501 a 505  |  Código PD: 095114  |  DOI: N/A
Recibido 2018-04-20; Aceptado 2018-05-07; Publicado

Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción
Materia: Mantemento de vehículos
Idioma: Gallego

Título: Diagnostico da articulación homocinética do palier do vehículo
Resumen:
Neste artigo vamos a tratar unha actividade referente o diagnostico e avarías que nos podemos encontrar nunha articulación homocéntrica e a forma de substituír a mesma. Este tema impártese, no ciclo de mantemento de vehículo, tanto na F. P. básica como no ciclo medio ou superior, profundando mais ou menos na materia segundo o tipo de ciclo. Estas avarías van a ser reparadas en talleres de mecánica autorizados ou legalizados para tal fin.
Palabras clave: artigos técnicos

Title: Diagnosis of the homocinetic joint of the vehicle
Abstract:
In this article we are going to deal with a diagnostic and breakdown activity that we can find in a homocentric articulation and how to replace it. This subject is taught in the cycle of vehicle maintenance, both in basic F. P. and in the middle or higher cycle, deepening more or less in the subject depending on the type of cycle. These breakdowns will be repaired in authorized or licensed mechanic workshops for this purpose.
Keywords: technical articles


Artículo completo [PDF]:
"Diagnostico da articulación homocinética do palier do vehículo"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Diagnostico da articulación homocinética do palier do vehículo"

Revista completa [PDF]:
"Diagnostico da articulación homocinética do palier do vehículo" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_095_jun.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073