PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Diagnostico de ruídos e funcionamento defectuoso no alternador

Diagnostico de ruídos e funcionamento defectuoso no alternador

(C.S. Automoción. Profesor de F.P)
PublicacionesDidacticas Nº95  |  Junio 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 461 a 468  |  Código PD: 095107  |  DOI: N/A
Recibido 2018-04-19; Aceptado 2018-05-07; Publicado

Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción
Materia: Mantemento de vehículos
Idioma: Gallego

Título: Diagnostico de ruídos e funcionamento defectuoso no alternador
Resumen:
Neste artigo vamos a tratar as avarías mecánicas por ruídos que poden xurdir no alternador, e o proceso de reparación das mesmas. Este tema impártese no modulo de electricidade, no ciclo de mantemento de vehículo, na F. P. básica no ciclo medio e no superior, profundando mais ou menos na materia segundo o tipo de ciclo. Estas avarías son diagnosticadas e reparadas en talleres eléctricos autorizados ou legalizados para tal fin, xa que é considerado un compoñente eléctrico do vehículo.
Palabras clave: artículos técnicos

Title: Diagnosis of noise and malfunction in the alternator
Abstract:
In this article we are going to deal with mechanical breakdowns due to noises that may arise in the alternator, and the process of repairing them. This topic is given in the module of electricity, in the cycle of vehicle maintenance, in the basic F. P. in the middle cycle and in the upper, deepening more or less in the subject depending on the type of cycle. These breakdowns are diagnosed and repaired in electrical workshops authorized or legalized for this purpose, as it is considered an electric component of the vehicle.
Keywords: technical articles


Artículo completo [PDF]:
"Diagnostico de ruídos e funcionamento defectuoso no alternador"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Diagnostico de ruídos e funcionamento defectuoso no alternador"

Revista completa [PDF]:
"Diagnostico de ruídos e funcionamento defectuoso no alternador" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_095_jun.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073