PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 151 | Febrero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Implicacions del connectivisme en l'aprenentatge de llengües estrangeres a les EEOOII en les modalitats online i b-learning

Implicacions del connectivisme en l'aprenentatge de llengües estrangeres a les EEOOII en les modalitats online i b-learning

(Licenciada en Filología Anglogermánica. Profesora de Inglés de Escuela Oficial de Idiomas)
PublicacionesDidacticas Nº95  |  Junio 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 57 a 64  |  Código PD: 095013  |  DOI: N/A
Recibido 2018-04-03; Aceptado 2018-04-13; Publicado

Público: Escuelas Oficiales de Idiomas
Materia: Lenguas Estranjeras
Idioma: Catalán

Título: Implicacions del connectivisme en l'aprenentatge de llengües estrangeres a les EEOOII en les modalitats online i b-learning
Resumen:
L’evolució de les noves tecnologies en el context social i educatiu ens fa plantejar-nos una proposta per a innovar en el món de l’educació de l’aprenentatge de llengües estrangeres, presentant les implicacions que la teoria d’aprenentatge connectivista pot tenir a les Escoles Oficials d’Idiomes, tant per al professorat com per a l’alumnat adult, donant una visió de futur per a les necessitats dels estudiants dins de l’era digital d’estudiants natius digitals que ens envolta.
Palabras clave: b- learning, online, connectivisme, eeooii, disseny instruccional

Title: Implications of connectivism in learning foreign languages at the Official Schools of Languages through online and b-learning methods
Abstract:
The evolution of the new technologies in the social and educational environment makes us consider a proposal to innovate in the world of education of foreign languages learning, showing the implications that the connectivist learning approach may have in the Official Schools of Languages, as much as for teachers as for adult students, giving a future view of the students' needs in the current digital era of digital native students.
Keywords: b-learning, online, connectivism, eeooii, instructional design


Artículo completo [PDF]:
"Implicacions del connectivisme en l'aprenentatge de llengües estrangeres a les EEOOII en les modalitats online i b-learning"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Implicacions del connectivisme en l'aprenentatge de llengües estrangeres a les EEOOII en les modalitats online i b-learning"

Revista completa [PDF]:
"Implicacions del connectivisme en l'aprenentatge de llengües estrangeres a les EEOOII en les modalitats online i b-learning" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_095_jun.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073