PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 150 | Enero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Diagnóstico por descarga da batería do vehículo

Diagnóstico por descarga da batería do vehículo

(C.S. Automoción. Profesor de F.P)
PublicacionesDidacticas Nº94  |  Mayo 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 373 a 377  |  Código PD: 094090  |  DOI: N/A
Recibido 2018-03-16; Aceptado 2018-04-02; Publicado

Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción
Materia: Mantemento de vehículos
Idioma: Gallego

Título: Diagnóstico por descarga da batería do vehículo
Resumen:
Neste artigo, vaise a levar a cabo un estudio das diferentes probas para verificar unha posible descarga incontrolada da batería. Esta, é unha avaría que nos vamos a encontrar no taller de unha forma frecuente pola cantidade de compoñentes eléctricos que estes teñen montados, por iso hai que ter claro os pasos a seguir para non facer cambios inadecuados da mesma. Para realizar as probas utilizaremos varios tipos de testadores que iremos vendo no transcurso das mesmas. Este artigo considérase útil como recurso didáctico na aula para o alumno como axuda ou guía.
Palabras clave: información técnica

Title: Diagnosis by vehicle battery discharge
Abstract:
Neste artigo, vaise to carry out a study of different tests to verify a possible uncontrolled battery discharge. This is an avaria that we are going to find no workshop in a frequent way with a lot of electrical components that are stained assembled, so that the steps to follow to make improper changes will be clear. To perform these tests we will use several types of testators that we will sell during the month. This article would be useful as a didactic resource for a student or as a student or guide.
Keywords: technical information


Artículo completo [PDF]:
"Diagnóstico por descarga da batería do vehículo"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Diagnóstico por descarga da batería do vehículo"

Revista completa [PDF]:
"Diagnóstico por descarga da batería do vehículo" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_094_may.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073