PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 151 | Febrero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Diagnostico do estado da batería do vehículo

Diagnostico do estado da batería do vehículo

(C.S. Automoción. Profesor de F.P)
PublicacionesDidacticas Nº94  |  Mayo 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 334 a 340  |  Código PD: 094087  |  DOI: N/A
Recibido 2018-03-15; Aceptado 2018-04-02; Publicado

Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción
Materia: Electricidade do vehículo
Idioma: Gallego

Título: Diagnostico do estado da batería do vehículo
Resumen:
Neste artigo, vaise a levar a cabo un estudio das diferentes probas que e necesario facerlle a unha batería dun vehículo para verificar o bo estado de carga da mesma. Con elo, conseguiremos demostrar, que o problema está no interior da batería por comunicación ou curtocircuíto das placas a cal abra que cambiar a mesma ou é un problema alleo a esta. Para realizar as mesmas utilizaremos diversos testadores que iremos vendo no transcurso das probas. Utilizaranse, fotos sacadas no taller con exemplos dos controis realizados, para unha mellor comprensión do tema.
Palabras clave: diagnostico da batería do vehículo

Title: State diagnosis of vehicle battery
Abstract:
Neste artigo, vaise to levar out a study of different probes that e necessary facerlle a unha battery of a vehicle to verify or b state of charge da mesma. With elo, we will be able to demonstrate, that the problem is not inside the battery by communication or short circuit of plates to open that change to mesma ou é a problem alleo to this. To carry out mesmas we will use different testators that we will sell, we will not pass probas. Use, photos taken not workshop with exemplos two controis made.
Keywords: state diagnosis of vehicle battery


Artículo completo [PDF]:
"Diagnostico do estado da batería do vehículo"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Diagnostico do estado da batería do vehículo"

Revista completa [PDF]:
"Diagnostico do estado da batería do vehículo" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_094_may.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073