PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 151 | Febrero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Substancias “PROHIBIDAS”: Drogas

Substancias “PROHIBIDAS”: Drogas

(Hist. Moderna // Biblioteconomía-Arquivística e Documentación. Master e Prl. Orientación Laboral. Prof. ACT. Sº de Emprego UGT Compostela-Barbanza)
PublicacionesDidacticas Nº93  |  Abril 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 668 a 692  |  Código PD: 093134  |  DOI: N/A
Recibido 2018-02-27; Aceptado 2018-03-06; Publicado

Público: ESO-BACHALERATO; DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN
Materia: Antropoloxía; Filosofía; Historia; TIC [...]
Idioma: Gallego

Título: Substancias “PROHIBIDAS”: Drogas
Resumen:
DIFÍCULTADES PARA UNHA DEFINICIÓN Cando se aborda calquera materia adoita comezarse cunha definición básica de cal é o obxecto de estudio. Coas drogas non é doado facer isto: non existe unha definición de droga. A dificultade dunha definición aceptable para todos radica en que se trata dun conxunto de substancias moi diversas, con pluralidade de efectos sobre o sistema nervioso humano,de as que se fai uso por razóns moi diferentes. Substancias que se pretenden limitar, regular, controlar ou perseguir por motivos que van dende o dominio comercial ata a saúde.
Palabras clave: drogas, comercio, consumo, conducta, saúde, sociedade, tipoloxía

Title: Substances "PROHIBITED": Drugs
Abstract:
When dealing with any subject, it is usually started with a basic definition of what is the object of study. With drugs it is not easy to do this: there is no drug definition. The difficulty of an acceptable definition for all is that it is a set of very different substances, with a variety of effects on the human nervous system, which is used for very different reasons. Substances that are intended to limit, regulate, control or pursue for reasons ranging from commercial domain to health.
Keywords: drugs, commerce, consumption, behavior, health, society, typology


Artículo completo [PDF]:
"Substancias “PROHIBIDAS”: Drogas"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Substancias “PROHIBIDAS”: Drogas"

Revista completa [PDF]:
"Substancias “PROHIBIDAS”: Drogas" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_093_abr.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073