PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

O xogo como recurso didáctico na educación física na etapa de Primaria

O xogo como recurso didáctico na educación física na etapa de Primaria

(Graduada en Educación Primaria.Especialidad Educació Física)
PublicacionesDidacticas Nº92  |  Marzo 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 384 a 398  |  Código PD: 092073  |  DOI: N/A
Recibido 2018-01-23; Aceptado 2018-01-30; Publicado

Público: Profesores de educación física
Materia: Educación Física000
Idioma: Gallego

Título: O xogo como recurso didáctico na educación física na etapa de Primaria
Resumen:
O xogo é un recurso docente fundamental para o desenvolvemento integral do alumnado, polo que non se pode obviar o valor que este posúe, especialmente, ao longo da etapa da educación primaria. Así pois, a través deste traballo porase de relevo a importancia do xogo. Así, presentarase un estudo referido en que niveis educativos e con que frecuencia empregan os Mestres/as da especialidade de educación física este recurso didáctico nas súas sesións.
Palabras clave: xogo, recurso didáctico, educación física

Title: Play as a didactic resource in physical education at the primary stage
Abstract:
The game is a fundamental teaching resource for the integral development of the students, reason why the value that this one can not be avoided, especially, throughout the stage of the primary education. Therefore, through this work, the importance of the game will be highlighted. Thus, a study will be presented referring in what educational levels and how often do the teachers of the specialty of physical education use this didactic resource in their sessions.
Keywords: the game is a fundamental teaching resource for the integral development of the students, reason why the value that this one can not be avoided, especially, throughout the stage of the primary education. therefore, through this work, the importance o


Artículo completo [PDF]:
"O xogo como recurso didáctico na educación física na etapa de Primaria"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "O xogo como recurso didáctico na educación física na etapa de Primaria"

Revista completa [PDF]:
"O xogo como recurso didáctico na educación física na etapa de Primaria" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_092_mar.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073