PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 151 | Febrero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Manual de ciencia da paisaxe: Teoría, Métodos e Aplicacións. Un achegamento directo á súa análise

Manual de ciencia da paisaxe: Teoría, Métodos e Aplicacións. Un achegamento directo á súa análise

(Hist. Moderna // Biblioteconomía-Arquivística e Documentación. Master e Prl. Orientación Laboral. Prof. ACT. Sº de Emprego UGT Compostela-Barbanza)
PublicacionesDidacticas Nº92  |  Marzo 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 268 a 272  |  Código PD: 092053  |  DOI: N/A
Recibido 2018-01-18; Aceptado 2018-01-22; Publicado

Público: Profesorado de Xeografía e Historia, Antropoloxía, Economía, Xeoloxía, Bachilleratos
Materia: Geografía e Historía. Antropología. Economía
Idioma: Gallego

Título: Manual de ciencia da paisaxe: Teoría, Métodos e Aplicacións. Un achegamento directo á súa análise
Resumen:
Este esta obra publicada en 1992, dirixida pola profesora Maria de Birlos, quen na mesma encargouse da redacción de oito dos seus capítulos. Atopámonos cun prólogo de Vila Valentí, no cal se marcan as pautas da propia, do estudo, desta ciencia, dos métodos, da paisaxe, buscando o rigor e a exactitude de conceptos e termos que frecuentemente son utilizados. Cun talante pragmático, en toda a obra, destacando a última parte, o cal se inscribe na chamada xeografía aplicada.
Palabras clave: xeografía aplicada, paisaxe, metodoloxía aplicativa, xeosistema. diáctica da xeografía

Title: PAYMENT TO ITS ANALYSIS
Abstract:
This work published in 1992, directed by Professor Maria de Birlos, who was in charge of the writing of eight of her chapters. We meet with a prelude to Vila Valentí, which sets out the guidelines of one's own, of the study, of this science, of the methods, of the landscape, seeking the rigor and accuracy of concepts and terms that are frequently used. With a pragmatic character, in all the work, highlighting the last part, which is inscribed in the so-called applied geography.
Keywords: manual of landscape science: theory, methods and applications. a direct approach to your analysis


Artículo completo [PDF]:
"Manual de ciencia da paisaxe: Teoría, Métodos e Aplicacións. Un achegamento directo á súa análise"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Manual de ciencia da paisaxe: Teoría, Métodos e Aplicacións. Un achegamento directo á súa análise"

Revista completa [PDF]:
"Manual de ciencia da paisaxe: Teoría, Métodos e Aplicacións. Un achegamento directo á súa análise" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_092_mar.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073