PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 151 | Febrero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Formación e Orientación Laboral. Que é unha RPT?

Formación e Orientación Laboral. Que é unha RPT?

(Hist. Moderna // Biblioteconomía-Arquivística e Documentación. Master e Prl. Orientación Laboral. Prof. ACT. Sº de Emprego UGT Compostela-Barbanza)
PublicacionesDidacticas Nº92  |  Marzo 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 189 a 191  |  Código PD: 092045  |  DOI: N/A
Recibido 2018-01-15; Aceptado 2018-01-19; Publicado

Público: Ciclo Formativo Admon. Bachillerato Ciencias Sociales. Humanidades
Materia: Fol. Economía. Historía
Idioma: Español

Título: Formación e Orientación Laboral. Que é unha RPT?
Resumen:
A Relación de Postos de Traballo é o instrumento técnico, utilizado por e nas Administracións Públicas, a través do cal se realiza a ordenación do persoal, de acordo coas necesidades dos servizos, precisando os requisitos para o desempeño de cada posto, e comprendendo a denominación e características esenciais dos mesmos, requisitos esixidos para o seu desempeño e determinación das súas retribucións complementarias. Sempre contando cum proceso de achega, entre as partes social e empresarial, onde prime o principio de estabilidade dos cadros profesionais.
Palabras clave: negociación, igualdade, consolidación, xuntas de persoal, negociación colectiva. historia

Title: Training and Labor Orientation. What is an RPT?
Abstract:
The List of Work Points is the technical instrument, used by and in the Public Administrations, through which the personnel management is carried out, in accordance with the needs of the services, specifying the requirements for the performance of each post, and including the name and essential characteristics of the same, requirements required for their performance and determination of their complementary remuneration. Always counting on the accompanying process, between the social and business parties, where the principle of stability of professional cadres is prime.
Keywords: negotiation, equality, consolidation, staff meetings, collective bargaining. history


Artículo completo [PDF]:
"Formación e Orientación Laboral. Que é unha RPT?"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Formación e Orientación Laboral. Que é unha RPT?"

Revista completa [PDF]:
"Formación e Orientación Laboral. Que é unha RPT?" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_092_mar.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073