PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 150 | Enero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Formación e Orientación Laboral: Contrato de substitución. Análise xurisprudencial e aportacións o marco laboral

Formación e Orientación Laboral: Contrato de substitución. Análise xurisprudencial e aportacións o marco laboral

(Hist. Moderna // Biblioteconomía-Arquivística e Documentación. Master e Prl. Orientación Laboral. Prof. ACT. Sº de Emprego UGT Compostela-Barbanza)
PublicacionesDidacticas Nº92  |  Marzo 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 186 a 188  |  Código PD: 092044  |  DOI: N/A
Recibido 2018-01-15; Aceptado 2018-01-19; Publicado

Público: Ciclo admom e Empresas. Bach
Materia: Fol, Economía, Hist,
Idioma: Gallego

Título: Formación e Orientación Laboral: Contrato de substitución. Análise xurisprudencial e aportacións o marco laboral
Resumen:
O contrato de substitución chámase “contrato de substitución ou remuda” porque evita a substitución drástica dun traballador por Otro. Vén ser unha substitución progresiva. En moitas empresas isto é importante, porque o traballador que se xubila leva consigo todos vos coñecementos sobre o posto de traballo e deste xeito pódevos ir transmitindo ao novo traballador.  A lei limitar a marcar as pautas dos requisitos que deberá ter o contrato de substitución, pero na práctica son frecuentes lestes acordos internos na empresa para coordinar o traballo dun e outro.
Palabras clave: palabras crave: contratratacción, xubliación parcial, contrato de substitución, retribución, formación e orientación laboral, estatuto dos traballadores, convenios colectivos, axentes sociais

Title: Training and Labor Orientation: Replacement contract. Jurisprudential analysis and contributions to the work framework
Abstract:
The substitution contract is called a "replacement or removal contract" because it avoids the drastic replacement of one worker by another. It comes to be a progressive replacement. In many companies this is important, because the retiring worker carries with them all the knowledge about the job and in this way you can be conveyed to the new worker. The law is limited to setting the guidelines for the requirements that the replacement contract must have, but in practice these internal agreements are frequent in the company to coordinate the work of one and the other.
Keywords: contracts, partial renewal, respite contract, compensation, training and career guidance, statute of two workers, collective agreements, social partners


Artículo completo [PDF]:
"Formación e Orientación Laboral: Contrato de substitución. Análise xurisprudencial e aportacións o marco laboral"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Formación e Orientación Laboral: Contrato de substitución. Análise xurisprudencial e aportacións o marco laboral"

Revista completa [PDF]:
"Formación e Orientación Laboral: Contrato de substitución. Análise xurisprudencial e aportacións o marco laboral" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_092_mar.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073