PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 150 | Enero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Evolución dos exames de Historia nas PAU de Galicia (1986-2016)

Evolución dos exames de Historia nas PAU de Galicia (1986-2016)

(Graduado en Xeografía e Historia)
PublicacionesDidacticas Nº91  |  Febrero 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 215 a 260  |  Código PD: 091039  |  DOI: N/A
Recibido 2017-12-13; Aceptado 2017-12-19; Publicado

Público: Bachillerato de Humanidades, Profesores de Historia en ESO y Bachillerato
Materia: Historia
Idioma: Gallego

Título: Evolución dos exames de Historia nas PAU de Galicia (1986-2016)
Resumen:
O presente traballo analizará a evolución dos exames de Historia nas Probas de Acceso á Universidade de Galicia ao longo de toda a súa historia, período comprendido entre 1986-2016. Para elo estudaranse todos os exames presentados prestando gran atención aos contidos que serán obxecto de avaliación nestas probas. Ao haber varios modelos de exame e varias materias de Historia ao longo deste período tamén se compararán todos aspectos, buscando as similitudes e diferenzas entre elas, a relación que teñen coa actualidade do momento ou se hai algún factor externo que inflúa nos contidos das probas, como pode ser a política.
Palabras clave: pau, selectividade, ensino, historia de españa, historia do mundo contemporáneo, alumnado, contidos, materia

Title: The evolution of the tests of History in the PAU of Galicia (1986-2016)
Abstract:
This current work will analyze the education of PAU History exams in Galicia all through its history, from 1986-2016. For this, all the exams will be studied paying attention especially to the contents to evaluate in these exams. Since there are different exam models and also different parts of History during this period we will also compare all the aspects, looking for similarities and differences between them, the relation with actually in every moment or if there is any external factor that can have on influence in the contents, as the politic.
Keywords: pau, selectivity, history of spain, history of the contemporary world, students, contents, subject


Artículo completo [PDF]:
"Evolución dos exames de Historia nas PAU de Galicia (1986-2016)"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Evolución dos exames de Historia nas PAU de Galicia (1986-2016)"

Revista completa [PDF]:
"Evolución dos exames de Historia nas PAU de Galicia (1986-2016)" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_091_feb.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073