PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Heziketa afektibo-sexuala eskolan

Heziketa afektibo-sexuala eskolan

(Licenciada en Psicología, Graduada en Educación Primaria)
PublicacionesDidacticas Nº90  |  Enero 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 170 a 172  |  Código PD: 090039  |  DOI: N/A
Recibido 2017-11-08; Aceptado 2017-11-14; Publicado

Público: Educación
Materia: Educación
Idioma: Euskera

Título: Heziketa afektibo-sexuala eskolan
Resumen:
Tradizioz, sexualitatearen kontzeptua ugaltzearekin oso lotuta egon izan da, eta ondorioz, ugalkortasunaren etapara mugatua. Egun, heziketa sexuala ezagutza biologiko hutsean oinarritzen lantzen da gehien bat, natur zientzien ikuspegitik, edo tutoretzatik. Azken honetan, hainbat gai lantzen ditugu: bizikidetza, jazarpena, drogomenpekotasuna, pertsonen arteko harremanak, emozioak … inongo beldurrik gabe baina, sexualitatea landu behar dugunean, ikastetxe askotan kanpoko erakunde batetako espezialistak kontratatzen dira gure lan-eginkizunen barne dagoen gai bat jorratzeko, gehienetan informazio hutsean eroriz. Guraso, irakasle edo orientatzaileok ez dugu gure burua gai ikusten sexualitatea lantzeko?
Palabras clave: heziketa sexuala, tutoretza, sexualitatea

Title: Affective-sexual education in school
Abstract:
Traditionally, the concept of sexuality has been closely linked to the proliferation, and consequently the limited stage of fertility. Nowadays, sexual education is basically based on purely biological knowledge, from the perspective of natural sciences, or from tutoring. In this case, we focus on issues such as coexistence, harassment, drug dependence, interpersonal relationships, emotions... without fear, but when we need to practice sexuality, many specialists in an organization are hired to address an issue that is part of our work, mostly dropped in vacant information. Do parents, teachers, or counselors not see ourselves capable of developing sexuality?
Keywords: sexual education, tutoring, sexuality


Artículo completo [PDF]:
"Heziketa afektibo-sexuala eskolan"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Heziketa afektibo-sexuala eskolan"

Revista completa [PDF]:
"Heziketa afektibo-sexuala eskolan" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_090_ene.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073