PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 143 | Junio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Irakurmenari buruz hainbat autoreen ekarpenak

Irakurmenari buruz hainbat autoreen ekarpenak

(Licenciada en Psicología, Graduada en Educación Primaria)
PublicacionesDidacticas Nº90  |  Enero 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 61 a 67  |  Código PD: 090022  |  DOI: N/A
Recibido 2017-11-05; Aceptado 2017-11-14; Publicado

Público: Educación
Materia: Educación
Idioma: Euskera

Título: Irakurmenari buruz hainbat autoreen ekarpenak
Resumen:
Emilia Dezeo-Juan M. Muñoz: Bikote honek irakurketa-idazketaren irakaskuntzarako metodo naturalaren eskuliburua argitaratu zuten (hizkuntza grafikoa). Bertan jarraibide eta teknika eraginkorrak eskaintzen dituzte. Gateño: metodo morfologiko-algebraikoa, irakurketa-idazketaren irakaskuntzarako da. Dislexiaren interbentziorako metodo gisa erabilgarria da. Fonema bakoitzaren grafiarekin asoziatutako koloreak erabiltzen ditu. Montessori: irakurketa-idazketa eta kalkuluari buruzko metodo bat sortu zuen. Bere metodoa, mugimenduen erabateko askatasunean oinarritzen da. Metodo honekin, ikasleek irakurtzen, idazten eta gehiketa sinpleak kontatzen ikasten dute sei urte baino lehenago dituztelarik. Horretarako, eskolan eta etxean jarraipen egokia egin behar da. Comenio:hezkuntza unibertsalaren lehen defendatzaileetakoa. Bere metodo pedagogikoa oinarri bezala ikaskuntza prozesu naturalak zituen: indukzioa, behaketa, zentzumenak eta arrazoia.
Palabras clave: irakurketa, idazketa, irakaskuntza

Title: Contribution of different authors about reading
Abstract:
Emilia Dezeo-Juan M. Muñoz: They published the manual method of reading and writing teaching (graphic language). In it, they offer effective instructions. Gateño: a morphological-algebraic method for reading and writing teaching. It is useful as a method of intervention by dyslexia, Montessori: She created a method of reading and writing. Her teaching method is based on the full freedom of movement. Comenio: one of the first defenders of universal education. His pedagogical method was based on natural processes of learning: induction, observation, senses and reason.
Keywords: reading, writing, teaching


Artículo completo [PDF]:
"Irakurmenari buruz hainbat autoreen ekarpenak"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Irakurmenari buruz hainbat autoreen ekarpenak"

Revista completa [PDF]:
"Irakurmenari buruz hainbat autoreen ekarpenak" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_090_ene.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073