PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 143 | Junio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Metodologia i didàctiques de treball a l’Educació Infantil

Metodologia i didàctiques de treball a l’Educació Infantil

(Maestro. Especialidad en Educación Infantil Graduado de Primaria con Mención en Lengua Inglesa. Asesora de formación del CEFIRE)
PublicacionesDidacticas Nº90  |  Enero 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 25 a 28  |  Código PD: 090009  |  DOI: N/A
Recibido 2017-11-02; Aceptado 2017-11-07; Publicado

Público: Mestres Ed. Infantil
Materia: Didàctiques
Idioma: Catalán

Título: Metodologia i didàctiques de treball a l’Educació Infantil
Resumen:
Al decret 38 / 2008 de 28 de Març estan establertes una sèrie d'orientacions metodològiques, les quals no determinen l'existència d'un mètode concret sinó que demostren unes orientacions generals per a qualsevol situació d'ensenyament-aprenentatge. A més, és important dir que aquestes orientacions metodològiques cal abordar-les en els projectes del centre i es basen en dos pilars: l'Escola Nova i el Constructivisme. També inclouré les aportacions de diverses autoritats del món de la pedagogia i psicologia, i els últims descobriments de la neurociència.
Palabras clave: educació infantil, metodologia, lectoescriptura, matemàtiques, constructivisme

Title: Methodology and didactics of work in Childhood Education
Abstract:
At D.38 / 2008, March 28, a series of methodological guidelines are established, which do not determine the existence of a specific method but demonstrate general guidelines for any teaching-learning situation. In addition, it is important to say that these methodological orientations must be addressed in the projects of the center and are based on two pillars: the New School and Constructivism. I will also include the contributions of various authorities in the world of pedagogy and psychology, and the latest discoveries of neuroscience.
Keywords: child education, methodology, reading comprehension, mathematics, constructivism


Artículo completo [PDF]:
"Metodologia i didàctiques de treball a l’Educació Infantil"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Metodologia i didàctiques de treball a l’Educació Infantil"

Revista completa [PDF]:
"Metodologia i didàctiques de treball a l’Educació Infantil" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_090_ene.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073