PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 143 | Junio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

L’atenció a la diversitat de l’alumnat

L’atenció a la diversitat de l’alumnat

(Maestro. Especialidad en Educación Infantil Graduado de Primaria con Mención en Lengua Inglesa. Asesora de formación del CEFIRE)
PublicacionesDidacticas Nº90  |  Enero 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 16 a 18  |  Código PD: 090004  |  DOI: N/A
Recibido 2017-11-02; Aceptado 2017-11-07; Publicado

Público: Mestres de Primària
Materia: Pedagogia Terapèutica
Idioma: Catalán

Título: L’atenció a la diversitat de l’alumnat
Resumen:
L'existència de diferències individuals a l'hora d'aprendre i desenvolupar-se és un fet inherent a la condició humana, ja que les capacitats, motivacions, interessos i el nivell de desenvolupament de cada persona són diferents. Segons l'actual LOMQUE 8/2013 de 9 de desembre entenem l’atenció a la diversitat de l’alumnat com el conjunt d'accions educatives que, en un sentit ampli, intenten prevenir i donar resposta a les necessitats de l'alumnat de cada centre educatiu, entre el qual es troba, aquell que requereix una actuació específica per presentar necessitats educatives especials, posseir altes capacitats, o haver-se incorporat de forma tardana al sistema educatiu.
Palabras clave: escola inclusiva, necessitat específiques de suport educatiu, atenció a la diversitat

Title: Attention to the diversity of students
Abstract:
The existence of individual differences is a fact inherent in the human condition, since the capacities, motivations and level of development of each person are different. According to the current LOMCE 8/2013 of December 9th, we focus on the diversity of the students as the set of educational actions that, in a broad sense, try to prevent and respond to the needs of students of each educational center, among which one finds, that which requires specific action to present special educational needs, possess high capacities, or have been incorporated into the educational system late.
Keywords: attention to the diversity of students


Artículo completo [PDF]:
"L’atenció a la diversitat de l’alumnat"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "L’atenció a la diversitat de l’alumnat"

Revista completa [PDF]:
"L’atenció a la diversitat de l’alumnat" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_090_ene.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073