PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes

Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes

(Llicenciada en Filologia Catalana)
PublicacionesDidacticas Nº89  |  Diciembre 2017  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 488 a 492  |  Código PD: 089126  |  DOI: N/A
Recibido 2017-10-31; Aceptado 2017-11-13; Publicado

Público: Estudiants literatura catalana
Materia: Llengua i literatura catalana
Idioma: Catalán

Título: Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes
Resumen:
La literatura trobadoresca és l'escrita en llengua provençal, llengua romànica germana del català. Els primers poetes catalans de nom conegut que escrivien en llengua romànica ho feren en provençal. Els hem de destacar en la literatura catalana perquè després dels trobadors catalans dels segles XII i XIII vingueren altres poetes nascuts a Catalunya que seguiren escrivint en provençal i mantenint l'estructura i l'estil de la literatura trobadoresca, durant tot el segle XIV i part del XV.
Palabras clave: literatura catalana

Title: The origins of literature. Troubadours, joglars and poets
Abstract:
The troubadour literature is written in the Provençal language, Germanic Romance language of Catalan. The first Catalan poets of known name who wrote in Romance language did it in Provençal. We should emphasize them in Catalan literature because after the Catalan troubadours from the 12th and 13th centuries other poets born in Catalonia came to follow writing in Provence and maintaining the structure and style of literature troubadour throughout the 14th century and part of the XV.
Keywords: catalan literature


Artículo completo [PDF]:
"Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes"

Revista completa [PDF]:
"Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_089_dic.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073