PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Desenvolupament i característiques del procés lector en l'Educació Primària

Desenvolupament i característiques del procés lector en l'Educació Primària

(Maestro. Especialidad en Educación Infantil Graduado de Primaria con Mención en Lengua Inglesa. Asesora de formación del CEFIRE)
PublicacionesDidacticas Nº89  |  Diciembre 2017  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 356 a 358  |  Código PD: 089103  |  DOI: N/A
Recibido 2017-10-27; Aceptado 2017-11-06; Publicado

Público: Mestres de Primària
Materia: Totes les especialitats de Primària
Idioma: Catalán

Título: Desenvolupament i característiques del procés lector en l'Educació Primària
Resumen:
El desenvolupament del procés lector, paral·lelament al de l'escriptura, són aspectes fonamentals del tractament del llenguatge perquè el nen pugui tenir desimboltura en la seva vida quotidiana, així com progressar en la resta d’àrees curriculars. Si el nen no es capaç de llegir, comprendre el que llegeix i expressar-ho per escrit, evidentment no podrà seguir les explicacions, lectures i tasques que el docent pugui emprar per tal de conduir la seva tasca d'ensenyament-aprenentatge.
Palabras clave: gèneres narratius, biblioteca, context escolar, mestres, docents

Title: Development and characteristics of the reading process in Primary Education
Abstract:
The development of the lector process, in parallel with the writing process, are fundamental aspects of the treatment of language so that the child can have an imbecility in their daily lives, as well as progress in the rest of the curricular areas. If the child is not able to read, understand what he or she reads and express it in writing, it will obviously not be able to follow the explanations, readings and tasks that the teacher can use to conduct their teaching-learning work.
Keywords: narrative, library, school context, teachers


Artículo completo [PDF]:
"Desenvolupament i característiques del procés lector en l'Educació Primària"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Desenvolupament i característiques del procés lector en l'Educació Primària"

Revista completa [PDF]:
"Desenvolupament i característiques del procés lector en l'Educació Primària" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_089_dic.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073