PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 143 | Junio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat en l'Educació Primària

L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat en l'Educació Primària

(Maestro. Especialidad en Educación Infantil Graduado de Primaria con Mención en Lengua Inglesa. Asesora de formación del CEFIRE)
PublicacionesDidacticas Nº89  |  Diciembre 2017  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 353 a 355  |  Código PD: 089102  |  DOI: N/A
Recibido 2017-10-27; Aceptado 2017-11-06; Publicado

Público: Mestres de Primària
Materia: Totes les especialitats de Primària
Idioma: Catalán

Título: L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat en l'Educació Primària
Resumen:
L'avaluació és, segons Laforcade, una fase fonamental del procés d'ensenyança-aprenentatge que ens permet reflexionar sobre el propi procés i planificar els mecanismes correctors necessaris. Així doncs diguem que l'avaluació té, en ella mateixa, dues finalitats. Per una banda, comprovar si s'han obtingut els objectius educatius proposats i per l’altra, establir actuacions per tal d'adequar l'acció educativa a les característiques i necessitats dels alumnes. L'avaluació esdevé un procés clau de reflexió per arribar a l'èxit educatiu.
Palabras clave: avaluació, processos d’avaluació, instruments, tècniques

Title: The evaluation of the learning processes of students in Primary Education
Abstract:
The evaluation is, according to Laforcade, a fundamental phase of the teaching-learning process that allows us to reflect on the process itself and to plan the necessary corrective mechanisms. So let's say the evaluation has, in itself, two purposes. On the one hand, to see if the proposed educational objectives have been obtained and on the other, to establish actions to adapt the educational action to the characteristics and needs of the students. Assessment is a key process of reflection to achieve educational success.
Keywords: evaluation, evaluation processes, instruments, techniques


Artículo completo [PDF]:
"L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat en l'Educació Primària"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat en l'Educació Primària"

Revista completa [PDF]:
"L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat en l'Educació Primària" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_089_dic.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073