PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Menorca sota el domini britànic (context, llengua i literatura) i primers anys de la conquesta espanyola (Joan Ramis)

Menorca sota el domini britànic (context, llengua i literatura) i primers anys de la conquesta espanyola (Joan Ramis)

(Llicenciada en Filologia Catalana)
PublicacionesDidacticas Nº89  |  Diciembre 2017  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 348 a 352  |  Código PD: 089101  |  DOI: N/A
Recibido 2017-10-27; Aceptado 2017-11-07; Publicado

Público: Estudiants de llengua i literatura catalana
Materia: Llengua i literatura catalana
Idioma: Catalán

Título: Menorca sota el domini britànic (context, llengua i literatura) i primers anys de la conquesta espanyola (Joan Ramis)
Resumen:
El domini britànic no dugué a terme a a Menorca una política d'absorció lingüística i cultural, sinó que el català continuà essent-hi la llengua de l'administració i de la cultura. Aquest fet permeté que sorgira una literatura en català caracteritzada per la diversitat de temes i de tècniques. Menorca establí contactes amb la cultura europea i hi penetraren el neoclassicisme i el preromanticisme. La figura més significativa del neoclassicisme literari menorquí fou Joan Ramis i Ramis, en qui s'observa una evolució ideològica i cultural.
Palabras clave: literatura catalana

Title: Menorca: under British rule (context, language and literature) and reviews around the first years of the Spanish conquest (Joan Ramis)
Abstract:
The British rule did not carry out a policy of linguistic and cultural absorption in Menorca, but Catalan continued to be the language of administration and culture. This fact allowed a literature in Catalan to emerge characterized by the diversity of themes and techniques. Menorca established contacts with European culture and entered Neoclassicism and Pre-Romanticism. The most significant figure of Menorcan literary neoclassicism was Joan Ramis i Ramis, who saw an ideological and cultural evolution.
Keywords: catalan literature


Artículo completo [PDF]:
"Menorca sota el domini britànic (context, llengua i literatura) i primers anys de la conquesta espanyola (Joan Ramis)"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Menorca sota el domini britànic (context, llengua i literatura) i primers anys de la conquesta espanyola (Joan Ramis)"

Revista completa [PDF]:
"Menorca sota el domini britànic (context, llengua i literatura) i primers anys de la conquesta espanyola (Joan Ramis)" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_089_dic.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073