PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Les quatre grans cròniques medievals

Les quatre grans cròniques medievals

(Llicenciada en Filologia Catalana)
PublicacionesDidacticas Nº89  |  Diciembre 2017  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 344 a 347  |  Código PD: 089100  |  DOI: N/A
Recibido 2017-10-27; Aceptado 2017-11-07; Publicado

Público: Estudiants literatura catalana
Materia: Llengua i literatura catalana
Idioma: Catalán

Título: Les quatre grans cròniques medievals
Resumen:
Les quatre grans cròniques van ser escrites entre finals del segle XIII i durant el XIV. Es tracta de les cròniques de Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós. La seua finalitat comuna era, alhora que deixar constància d’uns fets que volien tenir valor didàctic, la de justificar unes determinades actuacions polítiques. Les quatre grans cròniques formen el millor conjunt historiogràfic d’Europa (medieval). Allò que les destaca sobretot és el fet de narrar fets contemporanis als seus autors o poc anteriors, contràriament a les altres literatures que es dediquen al passat llunyà.
Palabras clave: literatura catalana

Title: The four great medieval chronicles
Abstract:
The four great chronicles were written between end of century XIII and during XIV. These are the chronicles of Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner and Pere el Cerimoniós. His common purpose was, at the same time, to record facts that wanted to have didactic value, to justify certain political actions. The four great chronicles form the best historiographical set in Europe (medieval). What stands out above all is the fact of telling contemporary facts to their authors or former, contrary to the other literatures that are devoted to the distant past.
Keywords: catalan literature


Artículo completo [PDF]:
"Les quatre grans cròniques medievals"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Les quatre grans cròniques medievals"

Revista completa [PDF]:
"Les quatre grans cròniques medievals" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_089_dic.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073