PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge en l’Educació Primaria

Procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge en l’Educació Primaria

(Maestro. Especialidad en Educación Infantil Graduado de Primaria con Mención en Lengua Inglesa. Asesora de formación del CEFIRE)
PublicacionesDidacticas Nº88  |  Noviembre 2017  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 761 a 762  |  Código PD: 088122  |  DOI: N/A
Recibido 2017-09-27; Aceptado 2017-10-02; Publicado

Público: Maestros de Educación Primaria
Materia: Lenguas
Idioma: Catalán

Título: Procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge en l’Educació Primaria
Resumen:
Per a Chomsky, la línia que separa l’espècie humana de la resta d’ éssers vius és el llenguatge; és a dir, una capacitat exclusiva de l’ home que permet expressar el pensament i comunicar-se amb la resta d’ humans mitjançant un sistema de signe. Vigostky, personatge clau de la teoria comunicativa, pensa que el llenguatge neix a través dels diversos intercanvis comunicatius en els que el nen participa, sense que siguin necessaris processos cognitius previs. Sigui quina sigui la teoria que acceptem, el nen ha de manifestar una sèrie de condicions necessàries per adquirir i desenvolupar el llenguatge.
Palabras clave: llenguatge, evolució, comprensió oral, comprensió escrita

Title: Process of acquisition and development of language in Primary Education
Abstract:
For Chomsky, the line that separates the human species from the rest of living beings is language; that is to say, an exclusive capacity of the man that allows expressing the thought and communicating with the rest of humans through a system of sign. Vigotsky, a key figure in communicative theory, thinks that language is born through the various communicative exchanges in which the child participates, without previous cognitive processes being necessary. Whatever theory we accept, the child has to manifest a number of conditions necessary to acquire and develop language.
Keywords: language, evolution, oral comprehension, written comprehension


Artículo completo [PDF]:
"Procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge en l’Educació Primaria"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge en l’Educació Primaria"

Revista completa [PDF]:
"Procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge en l’Educació Primaria" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_088_nov.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073