PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

AGHA eta kirola

AGHA eta kirola

(Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte)
PublicacionesDidacticas Nº85  |  Agosto 2017  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 56 a 62  |  Código PD: 085005  |  DOI: N/A
Recibido 2017-06-02; Aceptado 2017-06-08; Publicado

Público: Irakasleak eta gurasoak / Padres-madres y profesorado
Materia: Heziketa Fisikoa / Educación Física
Idioma: Euskera

Título: AGHA eta kirola
Resumen:
Gaurko gizartean gero eta garbiago dago ariketa fisikoa eta bizimodu aktiboa direla ongizatea eskuratzeko giltzak. Halaber, ariketa fisikoa maiztasunez egiteak gaixotasunak pairatzeko arriskua gutxitzen du. Izan ere, kastetxeetan, erraz hobetu liteke kirolaren bitartez arazo ugari ─estresa, gizentasuna, antsietatea…─ dituzten gazteen bizitza. Haien artean, Arreta Galeragatiko eta Hiperaktibitateagatiko Asaldura sindromea (AGHA) da gaur egun aurki ditzakegun arazoetako bat. Hori dela-eta, ariketa eta jarduera fisikoa oso aldagai baliagarria denez AGHAren sintomak arintzeko, ezinbestekoa suertatzen da, edozein irakaslerentzat —batik bat, Gorputz Hezkuntzako irakasleontzat—, haren onurak eta baliagarritasuna ezagutzea.
Palabras clave: agha, kirola, jarduera fisikoa

Title: Hyperactivity and sport
Abstract:
Today's society is more and more physical exercise and an active lifestyle are the keys to prosperity. Also, encouraging regular physical activity reduces the risk of suffering from the disease. In fact, in high schools easily be improved through sport ─stress many problems, obesity, anxiety... ─ the lives of young people. Among them, attention and Hyperactivity Disorders loss syndrome (Agha) is now one of the problems can be found. Therefore, exercise and physical activity is very useful variables Agha alleviate the symptoms, it is essential, especially to any professor, Physical Education teachers-, his knowledge of the benefits and usefulness.
Keywords: hyperactivity, sport, physical activity


Artículo completo [PDF]:
"AGHA eta kirola"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "AGHA eta kirola"

Revista completa [PDF]:
"AGHA eta kirola" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_085_ago.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073