PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 143 | Junio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

L'esport com a fenomen social i cultural: tractament pedagògic en l'educació física

L'esport com a fenomen social i cultural: tractament pedagògic en l'educació física

("Llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport" "Llicenciada en Comunicació Audiovisual". Professora d'Educació Físca Secundaria)
PublicacionesDidacticas Nº82  |  Mayo 2017  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 333 a 336  |  Código PD: 082051  |  DOI: N/A
Recibido 2017-03-14; Aceptado 2017-03-27; Publicado

Público: Professorat d'educació física
Materia: Educació física
Idioma: Catalán

Título: L'esport com a fenomen social i cultural: tractament pedagògic en l'educació física
Resumen:
L’esport, actualment, es considerat un fenomen de masses, un motiu social de considerable rellevància, i això és així des de la seua aparició tal i com l’entenem ara per ara, en temps de la industrialització anglesa. Des que l’esport va arribar al currículum de l’Educació Física que el va monopolitzar, fins al punt de fer confondre la competència de la nostra matèria en l’aprenentatge esportiu, excloent altres continguts. Amb el pas del temps, el currículum d’Educació física ha anat incloent altres continguts, restant pes a l’esport, però mantenint-lo en un dels blocs de continguts clau.
Palabras clave: esport, fenomen social, fenomen cultural, fet educatiu, educació física

Title: Sport as a social and cultural phenomenon: pedagogic treatment in physical education
Abstract:
The sport currently is considered a mass phenomenon, a source of considerable social importance, and this is so since its appearance as we know it today, in times of industrialization English. Since the sport came to the Physical Education curriculum that monopolized, to the extent confuse our competition matters in learning sports, excluding other content. With the passage of time, the physical education curriculum has been including other content, reducing weight to the sport, but staying in one of the key areas of content.
Keywords: sport, social phenomenon, cultural phenomenon, educational, physical education


Artículo completo [PDF]:
"L'esport com a fenomen social i cultural: tractament pedagògic en l'educació física"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "L'esport com a fenomen social i cultural: tractament pedagògic en l'educació física"

Revista completa [PDF]:
"L'esport com a fenomen social i cultural: tractament pedagògic en l'educació física" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_082_may.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073