PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 143 | Junio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Antropologia de la religió: els Ritus

Antropologia de la religió: els Ritus

(Licenciada en Filologia Inglesa. Profesora de inglés en Educación Secundaria y Bachillerato)
PublicacionesDidacticas Nº82  |  Mayo 2017  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 53 a 54  |  Código PD: 082006  |  DOI: N/A
Recibido 2017-03-01; Aceptado 2017-03-07; Publicado

Público: Grado de Humanidades
Materia: Antropologia de la religión
Idioma: Catalán

Título: Antropologia de la religió: els Ritus
Resumen:
Els rituals formen el conjunt de pràctiques concretes, conegudes per tots els membres d’un grup determinat, i la seva finalitat és la d’augmentar la cohesió social, reafirmant la seva ideologia i les seves creences. Cal destacar que no tots els ritus són de caire religiós, sinó que són necessaris per a la consolidació de la societat, tal és el cas dels rituals de pas, els quals mostren el traspàs dels diferents estadis de la vida de l’home: naixement, maduresa i mort. També és el cas dels ritus iniciàtics on l’individu reconeix la pertinença a un grup social concret.
Palabras clave: antropologia, religió, ritus

Title: Anthropology of Religion: The Rites
Abstract:
The rites are specific experiences, known by all the members of a determined goup, and its purpose is to increase the social cohesion, reafirming its ideology and its beliefs. However, not all the rites are religious, but necessary to consolodate the society, as for example, the rites of passage, which show the pass throughout different stages of human life: Birth, Maturity and Death. It also happens with the initiation rites where the individual may recognise the sense of belonging to a determined social group.
Keywords: antropology, religion, sociology, durkheim, arunta people


Artículo completo [PDF]:
"Antropologia de la religió: els Ritus"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Antropologia de la religió: els Ritus"

Revista completa [PDF]:
"Antropologia de la religió: els Ritus" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_082_may.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073