PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 137 | Diciembre 2021
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Gardner-en adimen anitzen teoria hezkuntzan aplikatuta

Gardner-en adimen anitzen teoria hezkuntzan aplikatuta

(Maestro. Especialidad en Ingles)
PublicacionesDidacticas Nº80  |  Marzo 2017  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 561 a 564  |  Código PD: 080098  |  DOI: N/A
Recibido 2017-01-25; Aceptado 2017-01-30; Publicado

Público: Maestros/maestras de educación primaria
Materia: Didactica general, psicología
Idioma: Euskera

Título: Gardner-en adimen anitzen teoria hezkuntzan aplikatuta
Resumen:
Howard Gardnerrek 1983 urtetik aurrera argitaratu dituen liburuetan inteligentzia hainbat alorretan banatuta dagoela defendatu du, burmuineko hainbat gunetako neuronak inplikaturik daudelarik. Inteligentziaren zortzi dimentsio sailkatu zituen: Adimen kinesikoa, Pertsonen arteko harremanetarako inteligentzia, Giza hizkuntzetarako inteligentzia, Inteligentzia logiko-matematikoa, Norberaren burua ezagutzeko eta kudeatzeko inteligentzia, Espazio-ikuste inteligentzia, Musikarako inteligentzia, Naturarekiko intelijentzia. Gardnerrek eta bere jarraitzaileek hezkuntza sisteman eragiten duten aldagai guztietan erakutsi dute interesa. Gehien aztertutakoen artean hauek aipa daitezke: heziketa helburuak, estrategia didaktikoak, eduki kurrikularrak, ebaluazioa, hezitzaileak eta ikasleak, eta gurasoak eta komunitatea.
Palabras clave: didaktika orokorra, adimen anitzak, gardner, hezkuntza

Title: Gardner's theory of multiple intelligences in education
Abstract:
The theory of multiple intelligences differentiates intelligence into specific 'modalities',Gardner proposed this model in his 1983 book Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. These are the eight intelligences modalities: Musical-rhythmic and harmonic, Visual-spatial, Verbal-linguistic, Logical-mathematical, Bodily-kinesthetic, Interpersonal, Intrapersonal, Naturalistc, Existential. Gardner and his followers have shown a special interest in education. The most relevant aspects are the following ones: education goals, didactic strategies, contents, evaluation, teachers and students, and parents and the community.
Keywords: general didactics, multiple intelligences, gardner, education


Artículo completo [PDF]:
"Gardner-en adimen anitzen teoria hezkuntzan aplikatuta"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Gardner-en adimen anitzen teoria hezkuntzan aplikatuta"

Revista completa [PDF]:
"Gardner-en adimen anitzen teoria hezkuntzan aplikatuta" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_080_mar.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2021 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073