PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Mindfulness: é unha ferramenta necesaria na educación?

Mindfulness: é unha ferramenta necesaria na educación?

("Maestra. Especialidad en Inglés" y "Licenciada en Derecho Económico-Empresarial")
PublicacionesDidacticas Nº78  |  Enero 2017  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 355 a 371  |  Código PD: 078084  |  DOI: N/A
Recibido 2016-11-25; Aceptado 2016-11-30; Publicado

Público: "Profesorado de primaria", "profesorado de infantil", "profesorado de secundaria"
Materia: Educación emocional
Idioma: Gallego

Título: Mindfulness: é unha ferramenta necesaria na educación?
Resumen:
Neste traballo levouse a cabo o estudo de diversas investigacións co obxectivo de coñecer a aplicación do mindfulness en varios ámbitos e centrándose no educativo. Nunha sociedade que vai a toda présa e na que cada vez existen máis estímulos que dificultan a atención na escola, parece que se fan necesarias ferramentas para que alumnado e profesorado aprendan a xestionar as emocións de xeito efectivo e sexan capaces de centrar a atención na tarefa que están a realizar. Analizaranse diferentes métodos e programas de mindfulness expoñendo as súas características e os beneficios que implica esta práctica.
Palabras clave: cambio na educación, mindfulness, atención plena, emocións, autorregulación, estrés

Title: Mindfulness: is it a necessary tool in education?
Abstract:
The present study aims to analyse several studies that look into about mindfulness as applied to different areas but especially focusing on educational applications. In the rapidly changing society we live in and with so many distractions that make it difficult for children to pay attention at school, tools to help pupils and teachers manage their emotions effectively and focus their attention on what they are doing seem necessary. Various mindfulness methodologies and programmes will be analysed to explain their main features and the benefits this practice involves
Keywords: change in education, mindfulness, bare attention, emotions, self-regulation, stress


Artículo completo [PDF]:
"Mindfulness: é unha ferramenta necesaria na educación?"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Mindfulness: é unha ferramenta necesaria na educación?"

Revista completa [PDF]:
"Mindfulness: é unha ferramenta necesaria na educación?" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_078_ene.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073