PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

La inclusió de l'alumnat amb Trastorn d'Espectre Autista associat a la Síndrome d'Asperger

La inclusió de l'alumnat amb Trastorn d'Espectre Autista associat a la Síndrome d'Asperger

(Graduada en Educación Primaria. Maestra de Educación Primaria)
PublicacionesDidacticas Nº76  |  Noviembre 2016  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 450 a 489  |  Código PD: 076075  |  DOI: N/A
Recibido 2016-09-19; Aceptado 2016-09-26; Publicado

Público: Maestros Educación Primaria
Materia: Educación Inclusiva
Idioma: Catalán

Título: La inclusió de l'alumnat amb Trastorn d'Espectre Autista associat a la Síndrome d'Asperger
Resumen:
La diversitat forma part de la realitat de la societat i, l’alumne amb Trastorn d’Espectre Autista derivat de Síndrome d’Asperger presenta una necessitat que nosaltres com a docents, familiars o ciutadans tenim l’obligació de satisfer. Així doncs, hauríem d’actuar seguint el model d’educació inclusiva i sempre pensant que la prioritat és aconseguir un desenvolupament integral de l’alumnat. L’objectiu principal del treball és establir un primer contacte amb alguns experts i centres educatius i esbrinar així, si l’enfocament educatiu que se li dóna al Trastorn d’Espectre Autista és propi de centres inclusius.
Palabras clave: síndrome d’asperger, educació primària, inclusió, atenció i intervenció

Title: The inclusion of students with autistic spectrum disorders associated with Asperger's Syndrome
Abstract:
The diversity is part of the reality of our society and students with Autism Spectrum Disorder (ASD) derived from Asperger Syndrome (AS) presents a necessity that we (teachers, parents or citizens) have to fulfill. So, we should act on an inclusive education model because the priority is to develop holistically students. The main objective of this paper is to establish a first contact with some experts and schools and find out, if th eeducationa lfocus (attention and intervention) that is given to autistic spectrum disorder (ASD) derived from Asperger Syndrome (AS) is own inclusive school communities.
Keywords: asperger syndrome, primary education, inclusion, care and intervention


Artículo completo [PDF]:
"La inclusió de l'alumnat amb Trastorn d'Espectre Autista associat a la Síndrome d'Asperger"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "La inclusió de l'alumnat amb Trastorn d'Espectre Autista associat a la Síndrome d'Asperger"

Revista completa [PDF]:
"La inclusió de l'alumnat amb Trastorn d'Espectre Autista associat a la Síndrome d'Asperger" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_076_nov.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073